שאלות על קופות גמל והשתלמות

 שאלות

שאלה : מהי קופת גמל

שאלה : מה השינוי בנושא משיכת הכספים מקופת גמל עצמאית ?

שאלה : האם הפקדה לקופת גמל לתגמולים מוכרת לעצמאי ?

שאלה : מהי קרן השתלמות

שאלה : האם ניתן לעבור מקופה אחת לשנה והאם המעבר פוגע בזכויות העמית ?

שאלה : האם כספי העמיתים בטוחים בחברות הניהול החוץ בנקאיות ?

שאלה : האם הקופות וקרנות ההשתלמות של החברות החוץ בנקאיות סוכנות יותר מבחינת ההשקעות שלהן ?

שאלה : האם משיכת כספי קופת הגמל / קרן ההשתלמות לפני המועד כרוכה בתשלום מס ?

שאלה : האם קרן ההשתלמות חייבת במס בעת המשיכה ?שאלה : מהי קופת גמל ?
תשובה : קופת גמל היא תוכנית חיסכון לטווח ארוך,המעניקה תשואה ובנוסף החזרי מס לחוסכים בה.
קופה במעמד עצמאית, היינה קופה בה חוסך העמית באופן עצמאי לעומת קופת גמל  במעמד שכיר, בה יש הפקדות עובד ומעביד ( תגמולים ופיצויים ).
חזרה לשאלות

 

 

שאלה : מה השינוי בנושא משיכת הכספים מקופת גמל עצמאית ?
תשובה : החל מה- 1.1.2006, כספים שיופקדו בקופת גמל עצמאית, יהיו נזילים רק בהגיע העמית לגיל 60, כאשר לחשבון יש וותק של 5 שנים לפחות.
כספים שיופקדו עד מועד זה, יהיו נזילים כעבור 15 שנים מפתיחת הקופה.
חזרה לשאלות

 

 

שאלה : האם הפקדה לקופת גמל לתגמולים מוכרת לעצמאי ?
תשובה :
החל מה- 1.1.2006, על מנת לקבל את החזר המס, יהיה על העצמאי, שנולד החל משנת 1961,  להפקיד ראשית לקופת גמל לקצבה בלבד ( קרן פנסיה או ביטוח קצבתי ) סכום של יפחת מ -  16% של 12 פעמים השכר הממוצע במשק לשכיר. רק לאחר הפקדה זו, יוכרו ההפקדות לקופות הגמל ההוניות ( קופ"ג לתגמולים, ביטוח הוני ).
על מנת לעשות את התהליך הדרגתי, נקבע כי בשנת המס 2006 יהיה צורך לשלם 85% מגובה השכר הממוצע במשק ואחוז זה יעלה בהדרגה עד מלא השכר הממוצע במשק בשנת 2009.
חזרה לשאלות

 

 

שאלה : מהי קרן השתלמות ?
תשובה : קרן השתלמות היינה תוכנית חיסכון לטווח בנוני, כאשר כעבור 6 שנים או לפני במקרה של השתלמות מקצועית, הכספים בקרן נזילים וניתנים למשיכה.
בעבר, קרן ההשתלמות נועדה ללימודים והשתלמויות, אך כיום, למעט עובדי הוראה, היא משמשת כחיסכון לכל דבר ואין חובה לצאת ללימודים.
חזרה לשאלות

 

 

שאלה : האם ניתן לעבור מקופה אחת לשנה והאם המעבר פוגע בזכויות העמית ?
תשובה : כיום ניתן, באופן עקרוני, להעביר את כספי קופת הגמל השכירה פעם תוך 7 ימי עבודה.
המעבר בין הקופות אוני פוגע באף אחת מהזכויות אותן צבר העמית בקופה, ובעת המעבר עובר גם הוותק שנצבר. משמע, כספי הקופה שהיו נזילים, ימשיכו להיות נזילים גם בקופה החדשה.
בעת המעבר אין תשלום כל קנס או מס, כיוון ואין אנו מושכים את הכספים אלא מעבירים אותם לקופה אחרת.
חזרה לשאלות


 

שאלה : האם כספי העמיתים בטוחים בחברות הניהול החוץ בנקאיות ?
תשובה : כיום, לאחר רפורמת בכר, יאסר על הבנקים לנהל קופות גמל, ולכן הבנקים ימכרו את קופות הגמל וההשתלמות לגופיםהפרטיים ולחברות הביטוח.
כספי העמיתים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, הן בבנקאיות והן בחוץ בנקאיות, יושבים בחשבון נאמנות בבנק על שם העמית ולא בחברות הניהול עצמן.
הניהול נעשה ע"י הוראות שנותנת חברת הניהול לבנק כיצד לנווט את כספי העמיתים, וחברות הניהול נהנות מגביית דמי ניהול בלבד.
במידה וחברת הניהול מתפרקת מסיבה כל שהיא, יקבל העמית מכתב ממשרד האוצר, המבקש ממנו להחליט לאן להעביר את הכספים שנצברו בקופת הגמל או קרן ההשתלמות.
חזרה לשאלות


 

שאלה : האם הקופות וקרנות ההשתלמות של החברות החוץ בנקאיות מסוכנות יותר מבחינת ההשקעות שלהן ?
תשובה : לכל קופה או קרן, הן בחברות הניהול הבנקאיות והן בחוץ בנקאיות, יש את מדניות ההשקעה, אשר מופיעה בתקנון הקופה או הקרן. על העמית לבחור את מדניות ההשקעה המתאימה לו, ואת רמת הסיכון אותה הוא רוצה.
בעיקרון יש 3 סוגי קופות / קרנות :
1. מאוד סולידיות 
2. גמישות          
3. מניתיות  
חזרה לשאלות


       .

שאלה : האם משיכת כספי קופת הגמל / קרן ההשתלמות לפני המועד כרוכה בתשלום מס ?
תשובה : התשובה היא כן. בפדיון מוקדם של קרן ההשתלמות או קופת הגמל כרוך בתשלום מס של 35%.
חזרה לשאלות


 

שאלה : האם קרן ההשתלמות חייבת במס בעת המשיכה ?
תשובה : כיום, אין מס על רווחי הקרן לכן אין תשלום מס בעת המשיכה, למעט במידה ונמשכו הכספים לפני תום 6 שנים.
חזרה לשאלות

 

 

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד