• חיסכון, השקעות וביטוח

תנאי משיכת כספים מקופות גמל

תנאי משיכת כספים מקופות גמל

בעקבות תיקון מס' 3, התשס"ה - 2005 לתקנות קופות הגמל, החל משנת 2006 חלו שינויים במועד משיכת הכספים מקופות הגמל.

קופת גמל עצמאית :

1. הפקדות עד 31/12/2005, יהיו ניתנות למשיכה לאחר 15 שנים מיום פתיחת הקופה.

2. הפקדות עד 31/12/2007, יהיו ניתנות למשיכה בגיל 60 + 5 שנות וותק לפחות.

3. הפקדות החל מה- 1/1/2008, קבלת הכסף בצורת קצבה בהגיע החוסך לגיל פרישה. אם נצברו זכויות לקבלת קצבה מעבר לסכום המינימלי שנקבע (3,850 ₪), ניתן להוון את ההפרש ולמשוך אותו כסכום חד פעמי.

 

קופת גמל שכירה :

1. כספי תגמולים ( עובד + מעביד ) שהופקדו עד ל- 31/12/2004, יהיו ניתנים למשיכה במידה והעובד עזב את מקום עבודתו ולא עבד חצי שנה, או שאצל המעסיק החדש, לא שולמו לו תנאים סוציאליים במשך 13 חודש.

2. כספי תגמולים שהופקדו עד ל- 31/12/2007, יהיו נזילים בהגיע העובד לגיל 60.

3. כספים שהופקדו לאחר מועד זה, יתקבלו כקצבה בגיל פרישה. אם נצברו זכויות לקבלת קצבה מעבר לסכום המינימלי שנקבע (3,850 ₪), ניתן להוון את ההפרש ולמשוך אותו כסכום חד פעמי.

4. כספי פיצויים - ללא שינוי ( בעת עזיבת מקום העבודה ).

 

 

 

 

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד